Wykaz MPZP

 

Lp

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MPZP

1

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Piechowicach nr 244/XLIII/97 z dnia 25.11.1997 r. („Maracana”).

 Plan zagospodarowania

mapa

2

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Piechowicach nr 9/III/98 z dnia 17.11.1998 r. (stacja paliw MÜLLER).

Plan zagospodarowania 

mapa

3

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Piechowicach nr 33/VII/99 z dnia 28.01.1999 r. (maszt antenowy Hotel Las).

Plan zagospodarowania 

mapa

4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Południe w Piechowicach, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 193/XXXIII/01 z dnia 05.06.2001 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 20.07.2001 r., poz. 1037.

Plan zagospodarowania- Piechowice Południe

 

mapa

5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu specjalnej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości w Kamiennej Górze – podstrefy w Piechowicach, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 121/XXIV/2004 z dnia 14.09.2004 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 207 z dnia 27.10.2004 r., poz. 3228.

 

Plan zagospodarowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefy w Piechowicach)

 

mapa

6

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Michałowice w Piechowicach, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 166/XXXI/2005 z dnia 22.02.2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 60 z dnia 07.04.2005 r., poz. 1289.

Plan mzagospodarowania- Michałowice

 

mapa

7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Górzyniec w Piechowicach, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 167/XXXI/2005 z dnia 22.02.2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 79 z dnia 05.05.2005 r., poz. 1728.

Plan zagospodarowania- Górzyniec

 

mapa

8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 419, 420 i 421 obręb 8 w Piechowicach, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 51/X/07 z dnia 24.05.2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 154 z dnia 26.06.2007 r., poz. 1992. (rejon ul. Sudeckiej)

Plan zagospodarowania dla działek 419, 420, 421 obręb 8. (tekst pdf)

 

Plan zagospodarowania dla działek 419, 420, 421 obręb 8. (plik jpg)

 

mapa

9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Złotego Widoku” w Piechowicach, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 83/XI/07 z dnia 27.09.2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 268 z dnia 13.11.2007 r. poz. 3135.

Plan zagospodarowania dla rejonu Złoty Widok (tekst pdf)

 

Plan zagospodarowania dla rejonu Złoty Widok (plik jpg)

 

mapa

10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piastowskiej w Piechowicach, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 119/XVIII/07 z dnia 28.12.2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 79 z dnia 19.03.2008 r. poz. 961.

Plan zagospodarowania dla rejonu ul. Piastowskiej (tekst pdf)

 

Plan zagospodarowania dla rejonu ul. Piastowskiej (plik jpg)

 

mapa

11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Pakoszów w Piechowicach – obszar planistyczny „A”, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 233/XL/2009 z dnia 30.04.2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 113 z dnia 08.07.2009 r. poz. 2336.

Plan zagospodarowania dla rejonu Pakoszów- (tekst pdf)

 

Plan zagospodarowania dla rejonu Pakoszów:

 

mapa

12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piastów w Piechowicach – obszar planistyczny „A”, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 234/XL/2009 z dnia 30.04.2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 113 z dnia 08.07.2009 r. poz. 2337.

Plan zagospodarowania dla rejonu Piastów- (tekst pdf)

 

Plan zagospodarowania dla rejonu Piastów:

 

mapa

13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Górzyniec w Piechowicach dla działki nr 364/1 położonej pomiędzy ulicą 1 Maja i ul. Zawadzkiego oraz działki nr 150 położonej przy ul. Modrzewiowej, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 57/XIV/2011 z dnia 27.10.2011 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 24.01.2012 r., poz. 327.

 Plan zagospodarowania

mapa

14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek: - nr 361, obręb 0003, - 349, obręb 0007, - nr 268/459, 268/461 i 418, obręb 0008 w Piechowicach, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 171/XXXIV/2013 z dnia 31.01.2013 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.05.2013 r., poz. 3422.

 Plan zagospodarowania

mapa 1

mapa 2

mapa 3

15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piastów w Piechowicach – obszar planistyczny „B”, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 172/XXXIV/2013 z dnia 31.01.2013r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.05.2013 r., poz. 3423.

 Plan zagospodarowania

mapa

16

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Południe w Piechowicach, zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 184/XXXVII/2013 z dnia 25.04.2013 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.06.2013 r., poz. 3882. (rejon ul. Prusa)

 Plan zagospodarowania

mapa

17

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Michałowice w Piechowicach, zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 182/XXXVII/2013 z dnia 25.04.2013 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.08.2013 r., poz. 4741.

 Plan zagospodarowania

mapa 1

mapa 2

mapa 3

18

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Południe w Piechowicach, zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 205/XLII/2013 z dnia 30.09.2013 r. (Nadrzeczna), opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.10.2013 r., poz. 5357.

 Plan zagospodarowania

mapa

19

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Siewnej w Piechowicach, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 206/XLII/2013 z dnia 30.09.2013 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.10.2013 r., poz. 5358.

 Plan zagospodarowania

mapa
20 Uchwała Nr 15.IV.2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla Gminy MIejskiej Piechowice w zakresie jednostki strukturalnej Piechowice- obszar planistyczny "c"

Plan zagospodarowania- tekst pdf

Plan zagospodarowania- jpg

mapa
21 Uchwała Nr 16.IV.2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "Górzyniec" w Piechowicach, dla działek nr 115/12 i 115/13 położonych pomiędzy ulicą Zawadzkiego, ulica Jaworową i ulicą Słoneczną.

Plan zagospodarowania- tekst pdf

Plan zagospodarowania- jpg

mapa
22 Uchwała Nr 17.IV.2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicy działki nr 113 w jednostce strukturalnej Pakoszów w Piechowicach.

Plan zagospodarowania- tekst pdf

Plan zagospodarowania- jpg

mapa
23 Uchwała Nr 18.IV.2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w granicach działek nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/3 oraz 152/1 i 152/2 w jednostce strukturalnej Michałowice w Piechowicach

Plan zagospodarowania- tekst pdf

Plan zagospodarowania- jpg:

mapa cz.1

 

mapa cz.2

24 Uchwała Nr 105/XVII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Pałacu Pakoszów

Plan zagospodarowania- tekst.pdf

Plan zagospodarowania- jpg

 

mapa
25 Uchwała Nr 133/XXI/2016 Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów położonych
na osiedlu Górzyniec w Piechowicach
 
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 16 maja 2016 r.
Poz. 2472

Plan zagospodarowania- tekst.pdf

Plan zagospodarowania- jpg:

 

mapa 1

mapa 2

mapa 3

26
Uchwała nr 145/XXIII/2016
Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Piechowice
 
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 1 sierpnia 2016 r.
Poz. 3775

Plan zagospodarowania- tekst.pdf

Plan zagospodarowania- jpg

 mapa
27
Uchwała nr 205/XXXIV/2017 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów położonych na osiedlu Michałowice w Piechowicach
 
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 21 kwietnia 2017 r.
Poz. 2080

Plan zagospodarowania- tekst.pdf

Plan zagospodarowania- jpg:

mapa 1

mapa 2

mapa 3

28 UCHWAŁA NR 223/XXXVII/2017 RADY MIASTA PIECHOWICE
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Piechowice
 
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 17 lipca 2017 r. poz. 3308
 

Plan zagospodarowania- tekst.pdf

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2013-11-13 18:35:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2017-08-10 14:07:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki