Informacje wyborcze

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. ws. zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.,

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piechowice w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych  Komisji Wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 10 kwietnia 2020r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

Postanowienie nr 28/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Komunikat Burmistrza Miasta Piechowice dotyczący spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 


Wybory Prezydenta RP 28 czerwiec 2020r.

Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów

Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa do głosowania

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja PKW o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 12 czerwca 2020r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 12 czerwca 2020r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Piechowice

Postanowienie nr 84/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Piechowice

Postanowienie nr 85/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w mieście Piechowice

Postanowienie nr 87/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w mieście Piechowice

Postanowienie nr 91/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w mieście Piechowice

Komunikat Burmistrza Miasta Piechowice w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydentach Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Postanowienie nr 146/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w mieście Piechowice

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020r.

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o wynikach głosowania w pierwszej i drugiej turze wyborów na Prezydenta RP .

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2020-02-14 14:56:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2020-07-16 10:41:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki