☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 30.11.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zmiana przepisów w 2017r. dotyczących usuwania drzew

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody nastąpiły zmiany dotyczące postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew.
Od 1 stycznia 2017 r. usunięcie drzewa lub krzewu, które rośnie na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego nie wymagają uzyskania zezwolenia Burmistrza Miasta. Przepis ten nie dotyczy nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, dla których organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa jest Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz inne podmioty będą jednak musieli nadal starać się o zgodę, ale dopiero wówczas, jeśli obwód pnia drzewa przeznaczonego do wycinki na wysokości 130 cm przekracza metr w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew oraz krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2 również nie wymagają uzyskania zezwolenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Piechowice, pok. 20, tel: 75 75 48 916.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2017-01-18 14:45:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2017-01-18 14:46:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674