☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 28.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Miasta Piechowice, 29 czerwca 2016 roku, godz. 14.00

Uprzejmie zapraszam na XXXVII sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się 29 czerwca 2016 roku o godzinie 14.00 w Sali widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury w Piechowicach z niżej proponowanym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2.    Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.    Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
4.    Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
5.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2016 rok.
6.    Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piechowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2016r.
7.    Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice za 2016r.
8.    Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:

A.    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2016 rok;
B.    udzielenia Burmistrzowi Miasta Piechowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2016 rok;
C.    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku
D.    zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2017;
E.    zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice;
F.    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Piechowice;
G.    zmiany nazw ulic na terenie miasta Piechowice.
H.    zmiany nazw ulic na terenie miasta Piechowice.
I.    zmiany nazw ulic na terenie miasta Piechowice.
J.    zmiany nazw ulic na terenie miasta Piechowice.
K.    zmiany nazw ulic na terenie miasta Piechowice.
L.    zmiany nazw ulic na terenie miasta Piechowice.

10.    Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta.
11.    Wnioski i zapytania mieszkańców.
12.    Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
13.    Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice

Paweł Zackiewicz               

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2017-06-14 13:20:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2017-06-14 13:22:10)
 
 
ilość odwiedzin: 3388905

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X