☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapraszamy na XLII sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się 29 listopada 2017 roku o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

Uprzejmie zapraszam na XLII sesję Rady Miasta Pie¬cho¬wi¬ce, która odbędzie się 29 listopada  2017 roku o godzinie 14.30  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta z niżej proponowanym porząd¬kiem ob¬rad:

1.    Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2.    Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.    Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
4.    Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:

A.    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piechowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Piechowicach;
B.    zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Piechowice na okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r., przedłożonych przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu;
C.    przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Piechowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontaricie na rok 2018;
D.    uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Miejskiej Piechowice na 2018 rok”;
E.    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej dla Gmin: Jelenia Góra i Piechowice;
F.    zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2017;
G.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice.

6.    Przyjęcie protokołu z XXXIX, XL, XLI sesji Rady Miasta.
7.    Wnioski i zapytania mieszkańców
8.    Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9.    Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10.    Sprawy różne.
11.    Zamknięcie obrad.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2017-11-22 13:53:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2017-11-24 14:03:43)
 
 
ilość odwiedzin: 2914891

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X