Zamówienie publiczne pn. Rozbiórka wiaduktów drogowych nad linią kolejową w Piechowicach w formule zaprojektuj i wybuduj z podziałem na części: Część 1 ? Rozbiórka drogowego wiaduktu stalowego w km 13,748 nad linią kolejową Jelenia Góra ? Szklarska Poręba w Piechowicach, Część 2 ? Rozbiórka drogowego wiaduktu żelbetowego w km 14,333 nad linią kolejową Jelenia Góra ? Szklarska Poręba w Piechowicach, znak sprawy IZP.271.1.8.2018

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki