☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Poniedziałek 26.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjnaKlauzula informacyjna zgodnie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1)
w zakresie wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych   

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Gmina Miejska Piechowice – Urząd Miasta w Piechowicach, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice informuje, iż:
1)    Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani jest Gmina Miejska Piechowice - Urząd Miasta w Piechowicach  Może się Pani/Pan z nami kontaktować pod adresem: ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice, telefon: 75 75 48 900 lub pisząc e-mail: sekretariat@piechowice.pl
2)    Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Marcin Wylegała, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt do Inspektora: tel. kontaktowy: 669 860 421, e-mail: iodo@iodo.expert;
3)    Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Gminę Miejską Piechowice – Urząd Miasta w Piechowicach w celu wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych będzie ustawa z
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1445 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1892 oraz z 2018r., poz. 1588, 1669 i 2244 oraz z 2019r., poz. 534), ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r., poz. 888), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r., poz. 900,924 i 1018),
4)    Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
5)    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Natomiast po ustaniu obowiązku wymiaru/poboru podatków lub opłat lokalnych Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres 10 lat.
6)    Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane osobowe mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora
 w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, obsługi prawnej.
7)    przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8)    ma  Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie czasowym chyba, że obowiązek przetwarzania wynika z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1),
9)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl gdy uzna Pan/Pani,
że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia;

Administrator Danych Osobowych - Gmina Miejska Piechowice          
                                                                              

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2019-06-11 14:39:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2019-06-11 14:41:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674