Zamówienie publiczne pn.: Remont części pomieszczeń parteru budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Kamien-nej 1 w Piechowicach w celu uruchomienia dziennego klubu seniora w ramach projektu- Senior Plus

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki