Uchwały RM 2007

Uchwały Rady Miasta Piechowice

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA NR 100/ XVI / 2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Piechowice
 
UCHWAŁA NR 101/XVI/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE  z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę Piechowice nieruchomości stanowiącej własność Adama Ryszarda Piskozuba
 
UCHWAŁA NR 102 / XVI / 2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 29 listopada 2007 w sprawie okreslenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
 
UCHWAŁA NR 103/XVI/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr 25/V/2007 z 18 stycznia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok
 
UCHWAŁA NR 104/XVI/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta o obowiązku ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego
 
UCHWAŁA NR 105/XVI/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego
 
UCHWAŁA NR 106/XVI/2007 RADY MIASTA PICHOWICE z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piechowice na 2007 rok
 
UCHWAŁA NR 107/XVII/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Piechowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 
 
UCHWAŁA NR 108/XVII/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie zaopiniowania zamiaru posadowienia kamiennej tablicy pamiątkowej
 
UCHWAŁA NR 109/XVII/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr 168/XXXI/2005r. Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005r.w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Pakoszów w Piechowicach
 
 
UCHWAŁA NR 110/XVII/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr 25/V/2007r. w sprawie budżetu Miasta Piechowice na 2007 rok.
 
UCHWAŁA NR 111/XVII/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE  z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Piechowice w 2007 roku.
 
UCHWAŁA NR 112/XVIII/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały nr 25/V/2007 Rady Miasta Piechowice z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Piechowice na 2007 rok.
 
 
UCHWAŁA 113/XVIII/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Piechowice w 2007 roku
 
 
UCHWAŁA 114/XVIII/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie okreslenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007
 
UCHWAŁA 115/XVIII/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta Piechowice na 2008 rok.
 
 
 
 
UCHWAŁA NR 116/XVIII/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum, szkole podstawowej i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piechowice.
 
UCHWAŁA 117/XVIII/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE  z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 
UCHWAŁA NR 118/XVIII/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 28 grudnia 2007r. wsprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
 
 
UCHWAŁA NR 119/XVIII/2007 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piastowskiej w Piechowicach.
 
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-01-12 15:08:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2008-07-17 12:49:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki