☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 2/2007

ZARZĄDZENIE Nr 2/2007
BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE
z dnia 8 stycznia 2007 roku
 
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko inspektora ds. inwestycji.
 
 
 
            Na podstawie art. 3 a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./ oraz § 2 ust. 1 i 2 zarządzenie Nr 54/2005 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 4 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Piechowice
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko inspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miasta w Piechowicach powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:
1. Krystyna Chmielewska - przewodnicząca,
2. Andrzej Proczek - zastępca przewodniczącego,
3. Violetta Zackiewicz - sekretarz,
4. Alicja Pawnuk - członek
5. Jacek Kubielski - członek.
 
§ 2
 
Sposób przeprowadzenia rekrutacji oraz zasady pracy komisji określa zarządzenie Nr 54/2005 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 4 października 2005 roku.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-01-15 13:26:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-01-15 13:27:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674