☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 22.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 8/2007

ZARZĄDZENIE Nr 8/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 01 lutego 2007 roku

 

 

 

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności przyczyn wypadku jakiemu uległ  Pan Paweł Wołangiewicz zam. w Piechowicach przy ul. Żymierskiego 18 w dniu 18 stycznia 2007 roku.

 

 Na podstawie § 3 ust. 1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz.U.Nr 1 z 2004 r., poz. 6)

zarządzam , co następuje:

§ 1

 

Powołuję zespół powypadkowy w składzie:

1.      Pan Jan Tyczyński    -  Przewodniczący

2.      Pan Dariusz Uzorko  - członek zespołu

3.      Pani Sylwia Nowak   - członek zespołu

 

§ 2

 

Zespół powypadkowy przesłucha poszkodowanego, świadków oraz sporządzi protokół powypadkowy.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-02-06 10:48:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-02-06 10:49:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674