☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 9/2007

ZARZĄDZENIE Nr 9/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 6 lutego 2007 roku

 

w sprawie powołania komisji do określenia sposobu stanu technicznego nieruchomości KS „Lechia” w Piechowicach.

 

 

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm./   z a r z ą d z a  s i ę, co następuje:

 

§ 1

 

W celu określenia sposobu użytkowania nieruchomości KS „Lechia” w Piechowicach powołuję komisję w składzie:

  1. Pan Andrzej Proczek  -  przewodniczący
  2. Pan Jacek Kubielski  -  członek
  3. Pani  Zofia Junger  -  członek
  4. Pani Marta Głowala  -  członek
  5. Pan Jan Tyczyński - członek

 

§ 2

 

Do zadań komisji należy:

  1. dokonanie oceny technicznej obiektów znajdujących się na terenie działki nr 15 obręb 4 wraz z dokumentacja fotograficzną,
  2. dokonanie oceny utrzymania porządku na nieruchomości stanowiącej własność gminy, przekazanej w użytkowanie,
  3. dokonanie oceny sposobu wykorzystania w/w nieruchomości,
  4. ocena bezpieczeństwa i zagrożeń przeciw pożarowych obiektów.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-02-08 14:11:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-02-08 14:11:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674