☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 28.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 10/2007

ZARZĄDZENIE Nr 10/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia  7 lutego 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Piechowice.

 

 

            Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /tekst jedn. Dz. U. nr 70 z 1996 r., poz. 335 z późn. zm./, po uzgodnieniu treści regulaminu z reprezentantem pracowników,

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzam Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam:

  1. Komisji Socjalnej  w zakresie opiniowania wniosków o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej funduszem,
  2. Referatowi Finansowemu w zakresie obsługi finansowej funduszu,
  3. Referatowi Społeczno-Organizacyjnemu w zakresie obsługi kadrowej funduszu.

 

§ 3

 

Traci moc Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 1.01.1999 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

Regulamin oraz załączniki do zarządzenia nr 10/2007

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-02-08 14:12:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2009-01-06 12:51:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674