☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 11/2007

Zarządzenie Nr 11/2007

Burmistrza Miasta Piechowice

z dnia 07 lutego 2007 roku.

 

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania           
i oceny ofert w przetargu nieograniczonym  na „Świadczenie usług w zakresie
kompleksowej obsługi prawnej Urzędu Miasta Piechowice w roku 2007”

 

 

§ 1

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o  samorządzie  gminnym  (tekst jednolity z 2001– Dz.U. Nr 142 poz. 1591 r. z późniejszymi zmianami) oraz na mocy art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006r. – Dz.U. Nr 164, poz. 1163), powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 

Andrzej Proczek - Przewodniczący   

Halina Leszczyńska-Himik - Sekretarz

Krystyna Chmielewska - Członek

Alicja Pawnuk - Członek

Jacek Kubielski - Członek                 

 

§ 2

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych powierzam Komisji Przetargowej przeprowadzenie oceny spełnienia przez wykonawców  warunków udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert         w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej Urzędu Miasta Piechowice w roku 2007” zgodnie z  ww. ustawą.

 

§ 3

 

1.      Za prawidłowe przeprowadzenie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi, a w szczególności sporządzenie dokumentacji z postępowania, czynię odpowiedzialnym Przewodniczącego Komisji Przetargowej.

2.      Komisja Przetargowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych        z prowadzonym postępowaniem.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-02-12 10:59:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-02-12 11:02:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674