☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 16/2007

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 16/2007

BURMISTRZA  MIASTA PIECHOWICE

z dnia 19 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach

 

 

 

            Na podstawie art. 3 a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych  /tekst. jedn. Dz. U. z  2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./  oraz  § 2 ust. 1 i 2  zarządzenie Nr 54/2005 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 4 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Piechowice

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach  powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1.  Krystyna Chmielewska  -  przewodnicząca,

2.  Andrzej Proczek  - zastępca przewodniczącego,

3.  Violetta Zackiewicz  -  sekretarz,

4.  Alicja Pawnuk  -  członek.

 

 

§ 2

 

Sposób przeprowadzenia rekrutacji oraz zasady pracy komisji określa zarządzenie Nr 54/2005 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 4 października 2005 roku.

 

§ 3

 

Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.

 

                                                                         § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-02-20 10:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-02-20 10:17:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674