☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Niedziela 03.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

28-03-2007 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian zagospodarowania przestrzennego

Piechowice, dnia 28 marca 2007r.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice

 

na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2003r., nr 80, poz. 717 ze zmianami)

 

zawiadamiam

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice

w dniach od 16 kwietnia 2007r. do 15 maja 2007r.

w Referacie Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta w Piechowicach (pok. 14) przy ul. Żymierskiego 49, w godzinach od 1000 do 1400.

Przedmiotem ponownego wyłożenia są ustalenia dotyczące terenów oznaczonych w projekcie zmian w studium jako obszary A i B

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian w studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 maja 2007r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach, o godzinie 1000.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian w studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Piechowice, ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 czerwca 2007r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-03-28 21:29:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-03-28 21:30:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674