☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 22.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 24/2007

ZARZĄDZENIE Nr 24/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 26 marca 2007 roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice.

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 13.12.2001r. z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Piechowice: nr 40/VII/2007 i 41/VII/2007 z dnia 20.03.2007r.,  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy położoną w Piechowicach obręb: 5 przy ul. Reja, ozn. jako działka nr 162/2 o pow. 643m2, z przeznaczeniem pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego w drodze przetargu.

 

§ 2.

 

Przeznacza się do wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy położoną w Piechowicach obręb: 4 przy ul. Cieplickiej w granicach działki nr 130 o pow. 1.0988ha. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na cele prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-04-03 12:14:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-04-03 12:15:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674