Zarządzenie nr 19/2007

ZARZĄDZENIE  Nr 19/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 26 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie zmiany ilości godzin funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w Piechowicach.

 

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych /Dz. U. Nr 37, poz. 331/  z a r z ą d z a   s i ę, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się, że Świetlica Środowiskowa od 1 marca 2007 roku czynna będzie czynna  w następujących godzinach:

- poniedziałek od godz. 1400 – 1730

- pozostałe dni tygodnia od godz. 1400 – 1600.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-04-03 12:19:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-04-03 12:20:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki