Zarządzenie nr 25/2007

ZARZADZENIE Nr 25/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 29 marca 2007 roku

 

w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Piechowice.

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 20 Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych ,

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu reprezentowania interesów pracowników Urzędu Miasta Piechowice w zakresie korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powołuje się Komisję Socjalną w składzie:

1. Pani Anna Marek

2. Pani Halina Bohdziewicz

3. Pani Dorota Południak

4. Pani Marta Głowala

 

§ 2

 

Komisja na swym pierwszym posiedzeniu wybierze ze swego składu Przewodniczącego  i Zastępcę Przewodniczącego.

 

§ 3

 

Zakres działania Komisji Socjalnej określony został w Zakładowym Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-04-03 12:21:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-04-03 12:21:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki