☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 28.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 22/2007

 

ZARZĄDZENIE  NR 22/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

                                                  z  dnia 20 marca  2007 r.

 

                       w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu

Miasta Piechowice  za  2006 r.

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

 

 

z a r z ą d z a m:

 

 

§ 1

 

przedłożyć Radzie Miasta Piechowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze, sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piechowice za 2006 rok, stanowiące załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-04-03 12:22:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-04-03 12:23:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674