☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 28.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 38/2007

ZARZĄDZENIE  Nr 38/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 04 maja 2007 r.

 

 

 

w sprawie:         powierzenia spraw sekretarzowi gminy.  

 

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o  samorządzie  gminnym  (tekst jedn. z 2001? Dz.U. Nr 142 poz. 1591 r. ze zm.) i art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006r. ? Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), 

 

 

powierzam Pani Krystynie Chmielewskiej  Sekretarzowi Miasta Piechowice prowadzenie w imieniu Burmistrza spraw Gminy związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych określonych w rozdziale I działu II powołanej wyżej ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-05-04 11:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-05-04 12:00:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674