Zarządzenie Nr 35/2007

Zarządzenie Nr 35/2007

Burmistrza Miasta Piechowice

z dnia 16 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  
postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego pn.:
?Remont ulicy
Świerczewskiego w Piechowicach ? odcinek od ulicy Żymierskiego do przejazdu
kolejowego?
.  

 

§ 1

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o  samorządzie  gminnym  (tekst jedn. z 2001? Dz.U. Nr 142 poz. 1591 r. ze zm.) oraz na mocy art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006r. ? Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.),  powołuję   Komisję Przetargową  w składzie:

 

Andrzej Proczek                       -            Przewodniczący  

Jacek Kubielski                        -            Zastępca Przewodniczącego

Halina Leszczyńska-Himik    -            Sekretarz

Alicja Pawnuk                            -            Członek

Dorota Południak                -         Członek              

 

§ 2

Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych powierzam Komisji Przetargowej przygotowanie i przeprowadzenie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ?Remont ulicy Świerczewskiego w Piechowicach ? odcinek od ulicy Żymierskiego do przejazdu kolejowego? w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  ww. ustawą, aktami wykonawczymi oraz wewnętrznymi przepisami Urzędu Miasta Piechowice.

 

§ 3

Za prawidłowe przeprowadzenie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi oraz wewnętrznymi przepisami Urzędu Miasta Piechowice, a w szczególności sporządzenie dokumentacji z postępowania, czynię odpowiedzialnym Przewodniczącego Komisji Przetargowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-05-10 12:15:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-05-10 12:17:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki