Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 20.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Modyfikacja SIWZ do ogłoszenia przetargu na remont ul. Świerczewskiego w Piechowicach

Piechowice, dnia 14.05.2007 r.

RR/341/1/3/07

 

Wszyscy,

którzy pobrali SIWZ

 

dot.: przetargu nieograniczonego pn.: Remont ulicy Świerczewskiego w Piechowicach

        - odcinek od ulicy Żymierskiego do przejazdu kolejowego.

 

MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tzw. SIWZ

 

            Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania jak w tytule oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 164, poz. 1163 ze zm.), informuję o modyfikacji treści SIWZ:

 

1.      Zgodnie z wykazem załączników do SIWZ, znajdującym się na stronie 2  SIWZ, załączony projekt umowy oznacza się jako ZAŁĄCZNIK NR  7,

2.      W ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SIWZ tj. w projekcie umowy w paragrafie 6 ust. 2 skreśla się podpunkt d o treści: opłaty za zajęcie pasa drogowego,  a kolejne podpunkty przyjmują  nową, zmienioną numerację od  d do i.

 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych    przedłuża termin:

-         składania ofert i wpłaty wadium na : 01.06.2007 r. godz. 10:00,

-         otwarcia ofert na: 01.06.2007 r. godz. 10:30.

Tym samym wszystkie postanowienia SIWZ związane z terminem składania ofert oraz wadium a także terminem otwarcia ofert ulegają stosownej zmianie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wprowadzone w ten sposób zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

 

Informacja o powyższej modyfikacji SIWZ podlega:

-         opublikowaniu na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniana jest SIWZ,

-         przekazaniu wraz z SIWZ wykonawcom, którzy złożą wniosek zgodnie z art. 42 ust. 2 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta Piechowice

Zofia Grabias-Barnowska

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Halina Leszczyńska-Himik

Inspektor ds. Inwestycji

Tel. 075 7548900, 7548914

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2007-05-14 14:01:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2007-05-15 09:12:15)
 
 
ilość odwiedzin: 2463660

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X