Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Poniedziałek 25.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Modyfikacja SIWZ do ogłoszenia przetargu na remont ul. Świerczewskiego w Piechowicach

Piechowice, dnia 28.05.2007 r.

RR/341/1/3/07

 

Wszyscy,

którzy pobrali SIWZ

 

dot.: przetargu nieograniczonego pn.: „Remont ulicy Świerczewskiego w Piechowicach

        - odcinek od ulicy Żymierskiego do przejazdu kolejowego”.

 

MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tzw. SIWZ

 

            Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania jak w tytule oraz działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 , 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 164, poz. 1163 ze zm.), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

 

Wykonawca prosi o sprecyzowanie opisu robót wyszczególnionych w punkcie 31, 32, 39 kosztorysu ofertowego. W SIWZ do robót dotyczących w/w pozycji przy ich wykonaniu uwzględniono na łączeniu technologicznym:

            Warstwa wiążąca – złącz robocze powinno być posmarowane asfaltem lub oklejone
                                             samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.

         Warstwa ścieralna – połączenie technologiczne należy łączyć za pomocą taśmy bitumicznej

W kosztorysie ofertowym w opisie pozycji nie uwzględniono łączenia technologicznego za pomocą taśmy”.

 

Odpowiedź Zamawiającego brzmi:

Zamawiający wyjaśnia, że połączenia technologiczne należy wykonać  w warstwie:

-         wiążącej – smarowanie asfaltem (poz. 31 i 32 kosztorysu ofertowego i odpowiednio poz. 31 przedmiaru robót)

-         ścieralnej – z zastosowaniem taśmy bitumicznej (poz. 39 kosztorysu ofertowego i odpowiednio poz. 38 przedmiaru robót)

Ww. informacja jest uzupełnieniem SIWZ w części dotyczącej wykonania złącz  technologicznych przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca)   i SMA (warstwa ścieralna).

 

 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych    przedłuża termin:

  • składania ofert i wpłaty wadium na : 05.06.2007 r. godz. 08:30
  • otwarcia ofert na: 05.06.2007 r. godz. 08:45.

Tym samym wszystkie postanowienia SIWZ związane z terminem składania ofert oraz wadium a także terminem otwarcia ofert ulegają stosownej zmianie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wprowadzone w ten sposób zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

 

 

 

Informacja o powyższej modyfikacji SIWZ podlega:

-         opublikowaniu na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniana jest SIWZ,

-         przekazaniu wraz z SIWZ wykonawcom, którzy złożą wniosek zgodnie z art. 42 ust. 2 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta Piechowice

Zofia Grabias-Barnowska

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Halina Leszczyńska-Himik

Inspektor ds. Inwestycji

Tel. 075 7548900, 7548914

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2007-05-28 12:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2007-05-28 12:27:48)
 
 
ilość odwiedzin: 2468951

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X