☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 41/2007

ZARZĄDZENIE Nr 41/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 25 maja 2007 roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 13.12.2001r. z późn. zm.),  art.32, art.37 ust.2 pkt.5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261 z 2004r. poz.2603 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Piechowice: nr 52/X/07 i 53/X/07 z dnia 24.05.2007r.,  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy położone w Piechowicach:

I.  Obręb: Piechowice-5:

1. Niezabudowanej działki nr 273/45 o pow. 596m2 położonej przy ul. Prusa (z przeznaczeniem pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu).

2. Niezabudowanej działki nr 273/46 o pow. 596m2 położonej przy ul. Prusa (z przeznaczeniem pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu).

3. Niezabudowanej działki nr 273/47 o pow. 596m2 położonej przy ul. Prusa (z przeznaczeniem pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu).

4. Niezabudowanej działki nr 273/48 o pow. 808m2 położonej przy ul. Prusa (z przeznaczeniem pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu).

5. Niezabudowanej działki nr 273/49 o pow. 648m2 położonej przy ul. Prusa (z przeznaczeniem pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu).

6. Niezabudowanej działki nr 273/50 o pow. 647m2 położonej przy ul. Prusa (z przeznaczeniem pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu).

 

II. Obręb: Piechowice-6:

1.    Niezabudowanej działki nr 89 o pow. 4665m2 położonej przy ul. Jeleniogórskiej (z przeznaczeniem na cele mieszkalno-usługowe, sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego).

2.     Niezabudowanej działki nr 133/1 o pow. 450m2 położonej przy ul. Żymierskiego (z przeznaczeniem pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu).

 

Obręb: Piechowice-8:

1.    Niezabudowanej działki nr 293/2 o pow. 158m2 położonej przy ul. B. Chrobrego  (z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – działki nr 294, sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej).

 

2.    Niezabudowanej działki nr 172 o pow. 659m2 położonej przy ul. Nadrzecznej (z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ograniczonego).

 

IV. Obręb: Michałowice:

1.      Niezabudowanej działki nr 108 o pow. 5437m2 (z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu).

2.      Niezabudowanej działki nr 120 o pow. 2452m2 (z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu).

 

§ 2.

 

Przeznacza się do wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości stanowiące własność gminy położone w Piechowicach:

 

I. Obręb: Górzyniec:

1.      Części niezabudowanej działki nr 171/1 o pow. 30m2 przy ul. Jaworowej. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy P. Wiesławę Koślacz z przeznaczeniem na cele garażowe.

2.      Części niezabudowanej działki nr 171/1 o pow. 30m2 przy ul. Jaworowej. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy P. Marię Wieczorek z przeznaczeniem na cele garażowe.

 

II. Obręb: Piechowice -6:

Części zabudowanej działki nr 72/1 o pow. 3888m2 przy ul. Turystycznej. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na cele hydroenergetyczne.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-06-11 12:39:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-06-11 12:42:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674