☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 40/2007

Zarządzenie Nr 40/2007

Burmistrza  Miasta  Piechowice

z dnia 16 maja 2007 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  na własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice.

 

Na podst.art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 13.12.2001 roku z póź. zm/,art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z póź.zm.,Uchwały Rady Miejskiej                              

w Piechowicach nr 267/XLV/98 z dnia 10.02.1998 roku  z póź.zm.w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych                           

   

Burmistrz Miasta zarządza  co następuje;

                                      

§  1

           

Przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne wraz z ułamkową częścią przynależnego gruntu .

 

§  2

 Obręb;Piechowice–6        

 

Lokal mieszkalny nr  4 położony w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Turystycznej  nr 2   w  Piechowicach ,działka gruntu nr 42 o pow.369 m2      

Lokal  sprzedany zostanie na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, natomiast udział w gruncie oddany zostanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat.               

 

Obręb;Piechowice-8

 

Lokal mieszkalny nr  1 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Żymierskiego nr 108  w Piechowicach, działki gruntu; nr  8 o pow.200 m2                               

i  nr 9/1 o pow.907 m2.

Lokal i udział w gruntach sprzedane zostaną na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz

dotychczasowego najemcy.

 

Obręb-Piechowice-5

 

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

ul.Tysiąclecia nr 20 w Piechowicach, działki gruntu; nr 288/1 o pow.468 m2  i  nr 291o pow.818 m2

Lokal i udział w gruntach sprzedane zostaną na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz         

dotychczasowego najemcy.

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska .                                                                                                                                                                 

 

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-06-12 10:07:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-06-12 10:09:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674