Zarządzenie nr 44/2007

ZARZĄDZENIE Nr 44/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 21 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 40-lecia nadania praw miejskich Piechowicom.

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm./

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komitet Organizacyjny Obchodów 40-lecia nadania praw miejskich Piechowicom w składzie:

 

  1. Zofia Grabias – Baranowska  -  Przewodnicząca

  2. Halina Wieczorek  - członek

  3. Anna Kalisz – członek

  4. Teresa Kupczyńska – członek

  5. Marian Matula – członek

  6. Zdzisław  Gasz – członek

  7. Grzegorz Rybarczyk – członek

  8. Iwona Hasiec - Kukułka – członek

  9. Lech Rębisz – członek

10. Paweł Zackiewicz – członek

 

§ 2

 

Do zadań członków Komitetu Organizacyjnego należy inicjowanie i koordynowanie działań związanych z uroczystymi obchodami 40-lecia nadania praw miejskich Piechowicom.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-07-13 13:37:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-07-13 13:38:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki