☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 50/2007

ZARZĄDZENIE Nr 50/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 20 lipca 2007 roku.

 

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  
                   postępowania o udzielenie zamówienia  pn.: 
„Wymiana magistrali wodociągowej
                     o śr. 300 mm od ujęcia wody Górzyniec do komory zasuw przy ulicy Zawadzkiego
                     w Piechowicach”.

 

§ 1

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o  samorządzie  gminnym  (tekst jednolity z 2001– Dz.U. Nr 142 poz. 1591 r. z póź. zm.) oraz na mocy art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006r. – Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.), powołuję Komisję Przetargową
w składzie
:

 

Teresa Kupczyńska - Przewodniczący   

Halina Leszczyńska-Himik -Sekretarz

Rafał Popławski - Członek

Andrzej Proczek - Członek

Dorota Południak - Członek                 

 

 

§ 2

 

Na podstawie art. 19  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych powierzam Komisji Przetargowej przygotowanie i postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wymiana magistrali wodociągowej o śr. 300 mm od ujęcia wody Górzyniec do komory
zasuw przy ulicy Zawadzkiego  w Piechowicach”.

 

§ 3

 

1.      Za prawidłowe przeprowadzenie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi, a w szczególności sporządzenie dokumentacji z postępowania, czynię odpowiedzialnym Przewodniczącego Komisji Przetargowej.

2.     Komisja Przetargowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-08-31 13:49:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-08-31 13:51:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674