☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 54/2007

Zarządzenie Nr 54/2007r.

Burmistrza Miasta Piechowice

z dnia 29 sierpnia 2007r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej

 

 

§ 1

 

Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej  składników majątkowych w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach

zdający:

-       Uram Mirosław

przyjmujący:

-       Zawiślański Jarosław

 

przez komisje inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

 

-        Bogdziewicz Helena     - przewodniczący

-        Tyczyński Jan              - członek

 

§ 2

 

Inwentaryzacje należy przeprowadzić w terminie od dnia 30 sierpnia 2007r. do dnia
31 sierpnia 2007r. metodą spisu z natury według stanu na dzień 31 sierpnia 2007r.

 

§ 3

 

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

  1. środki trwałe,
  2. środki trwałe w użytkowaniu,
  3. druki ścisłego zarachowania.

 

§ 4

 

1.      Składniki majątku wymienionego w § 3 pkt. 1 i 2 należy spisać na arkuszach spisu
z  natury.

2.      Inwentaryzacje składników majątku wymienionego w § 3 pkt. 3 należy przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ewidencji druków ścisłego zarachowania w drodze spisu z natury.

 

§ 5

 

Arkusze spisowe pobierze Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej w Referacie Finansowym Urzędu Miasta.

 

§ 6

 

Zobowiązuję Komisję do:

  1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
  2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
  3. Dokonanie wyceny składników majątkowych.
  4. Sporządzenie rozliczenia inwentaryzacji.
  5. Przekazanie kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Referatu Finansowego w terminie 5 dni po zakończeniu spisu.

 

§ 7

 

Członków Komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji i zgodne ze stanem faktycznym.

 

§ 8

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 9

 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

 

Otrzymują do wykonania:

 

.....................................................

 

.....................................................

 

 

Otrzymuje do wiadomości::

Skarbnik Miasta

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-09-27 12:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-09-27 12:51:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674