☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 66/2007

ZARZĄDZEDNIE Nr 66/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 26 września 2007 roku

 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

            Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 48, poz. 499 z późn. zm./

 

 

zarządza  się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składzie określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia

Burmistrza Miasta Nr 66/2007

z dnia 26.09.2007 r.

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1

 Piechowice, ul. Żymierskiego 77, Przedszkole Nr 1

 

1.  Szalej Wiesław

2.  Cekiera Marianna

3.  Bogdańska Maria

4.  Wryszcz Celina

5.  Piotrów Łucja

6.  Fliger Leszek 

7.  Deniusz Justyna

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 2

Piechowice, ul. Szkolna 6, Szkoła Podstawowa Nr 1

 

1. Neuwiem Mirosław

2. Piech Czesław 

3. Wojtyczko Stanisława

4. Filipowicz Stanisława

5. Torbus Zbigniew 

6. Machelska Agnieszka

7. Bogdziewicz Helena

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA  Nr 3

Piechowice, ul. Tysiąclecia 28, Gimnazjum im. Jana Pawła II

 

 

1.  Zimoląg Krzysztof 

2. Chrzanowska Urszula

3. Krystkiewicz Monika

4. Monkiewicz Ewa

5. Wryszcz Korneliusz

6. Ćwiąkała Roman

7. Iwanek Danuta 

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 4

Piechowice, ul. Jeleniogórska 7, Przedsiębiorstwo Zagraniczne POLCOLORIT

 

 

1. Smoleń Paweł 

2. Nielipowicz  Krystyna

3. Żmuda Olimpia

4. Diłaj Halina 

5. Krystkiewicz Anna

6. Jęsiak Włodzimierz

7. Nieroda Aneta

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-09-27 13:01:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-09-27 13:03:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674