☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 64/2007

Zarządzenie  Nr  64/2007

Burmistrza   Miasta  Piechowice

z dnia  21 września 2007 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na własność i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice  

 

                                                                                                                                                                                  Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 , poz.1591 z 13.12.2001 r. z póż.zm./, art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami z póż.zm.Uchwały Rady Miejskiej w Piechowicach nr 267/XLV/98 z dnia 10.02.1998 r.z póż.zm.w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych                                                                   

                              

Burmistrz Miasta zarządza co następuje;

 

                                                 

§ 1 .

 

Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny wraz z ułamkową częścią przynależnego gruntu.

                                                 

§ 2 .

 

Obręb:Piechowice-6

-------------------------

Lokal  mieszkalny nr 6 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

ul.Żymierskiego nr 100/6 w Piechowicach,działka gruntu nr 119 o pow.616m2.

Lokal sprzedany zostanie na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy,natomiast udział w gruncie oddany zostanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami

 i Ochrony Środowiska.

 

§ 4.

                                         

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-09-27 13:04:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-09-27 13:05:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674