Zarządzenie nr 55/2007

ZARZĄDZENIE  NR 55/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z  dnia 30 sierpnia  2007 r.

 

w sprawie:  informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piechowice oraz

informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Piechowickiego

Ośrodka Kultury za I półrocze 2007 roku.

 

Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104)

           

 

z a r z ą d z a m:

 

 §  1

 

Przedłożyć Radzie Miasta Piechowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piechowice oraz z przebiegu wykonania planu finansowego Piechowickiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2007r. stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-10-29 10:34:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-10-29 10:38:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki