☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 28.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 75/2007

ZARZĄDZENIE Nr   75 /2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 30 października 2007 roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 13.12.2001r. z późn. zm.),  art.37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261 z 2004r. poz.2603 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Piechowice: nr 92/XV/07 z dnia 24.10.2007r.,  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy położone w Piechowicach:

I.  Obręb: Piechowice-5:

Niezabudowaną działkę nr 180/12 o pow. 222m2 położoną przy ul. Reja z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej działki nr 180/4 art.32,.

II. Obręb: Piechowice-7:

1.    Niezabudowaną działkę nr 50/9 o pow. 864 m2 położoną przy ul. Kolonijnej  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ograniczonego. 

2.    Niezabudowane działki nr 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/8 i 46/12 o łącznej pow. 1.5437 ha położone przy ul. Kolonijnej z  przeznaczeniem na cele jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej lub usług z zakresu turystyki, hotelarstwa i sportu, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.

III. Obręb:  Piechowice -8:

1.       Niezabudowaną działkę nr 52/10 o pow. 1827m2 położoną przy ul. Sudeckiej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.

2.       Niezabudowaną działkę nr 483/3 o pow. 1089m2 z przeznaczeniem pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.

3.       Niezabudowaną działkę nr 483/4 o pow. 1336m2 z przeznaczeniem pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.

4.       Niezabudowaną działkę nr 483/5 o pow. 973m2 z przeznaczeniem pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.

5.       Niezabudowaną działkę nr 483/6 o pow. 980m2 z przeznaczeniem pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.

6.       Niezabudowaną działkę nr 483/1 o pow. 3531m2 z przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej, sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-11-05 13:09:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-11-05 13:10:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674