Zaproszenie do składania ofert na realizację monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach

Urząd Miasta Piechowice zaprasza do złożenia oferty, w ramach rozpoznania rynku, na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach ul. Szkolna 6.

 

Szczegóły zamówienia:

 

Instalowany system powinien obejmować swoim zasięgiem dwa budynki (budynek szkoły oraz hali sportowej). Każde wejście do ww. budynków powinno być monitorowane z zewnątrz oraz od wewnątrz. Wymaga się, aby system umożliwiał rozbudowę w celu monitorowania głównych traktów komunikacyjnych oraz miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Urządzenia utrwalające, wchodzące w skład systemu rejestracji obrazu, powinny spełniać wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowanych CCTV. Urządzenia utrwalające powinny rejestrować obraz z częstotliwością 25 klatek na sekundę dla każdej kamery, z rozdzielczością nie mniejszą niż 400 linii telewizyjnych.

Urządzenia utrwalające powinny umożliwiać ich podłączenie do urządzeń pozwalających na wydrukowanie zarejestrowanego obrazu z minimalną rozdzielczością 600 dpi. 

Urządzenia utrwalające musi umożliwiać nagrywanie zapisanego obrazy na nośnikach optycznych (płytach CD, DVD)

 

Zamówienie należy wykonać w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy ale nie później niż do 20.12.2007

 

Oferta musi zawierać całościową, ostateczną cenę za wykonanie zamówienia, w rozbiciu na poszczególne elementy niezbędne do wykonania zadania (łącznie z robocizną) wraz z ich specyfikacją techniczną. W ofercie należy podać  cenę netto i brutto oraz kwotę podatku VAT. 

 

Oferta powinna zawierać również informacje o koszcie ewentualnej rozbudowy systemu w celu monitorowania korytarzy szkolnych oraz boiska.

 

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert w sekretariacie Urzędu Miasta Piechowice (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu) w terminie do 16-11-2007 do 14:00.

 

Zachęcamy zainteresowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zebrania informacji niezbędnych do przygotowania projektu systemu.

Więcej informacji pod numerem telefonu 075/7548918.

 

Informujemy, że postępowanie w celu udzielenia zamówienia jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. 164, poz. 1163 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 14 tys. EURO).

 

Zapraszamy do składania ofert.

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-11-09 13:17:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2008-07-14 14:25:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki