☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 81/2007

Zarządzenie Nr 81/2007

Burmistrza Miasta Piechowice

 z dnia 27.11.2007 r.

 

 

w sprawie powołania komisji ds. kontrolowania obiektów nie będących obiektami hotelarskimi.

 

Na podstawie art. 38 ust. 3 oraz art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych  (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r.w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W celu prowadzenia kontroli obiektów nie będącymi obiektami hotelarskimi a świadczącymi usługi hotelarskie, powołuję komisję do dokonywania kontroli obiektów w składzie:

 

1.      Przewodniczący-  Danuta Iwanek

2.      Członek -  Aneta Nieroda

3.      Członek -  Marta Głowala

 

§ 2

 

Do zadań komisji należy wykonywanie następujących czynności ustawy o usługach turystycznych:

·        dokonywanie kontroli wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład kontrolowanych obiektów, 

·        żądanie od kierownika obiektu a także od wszystkich osób, które są w tym obiekcie zatrudnione, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-11-29 11:04:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-11-29 11:07:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674