☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 87/2007

ZARZĄDZENIE Nr  87/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 03 grudnia 2007 roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 13.12.2001r. z późn. zm.),  art.37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261 z 2004r. poz.2603 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Piechowice: nr 100/XVI/07 z dnia 29.11.2007r.,  zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 

pPrzeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy położone w Piechowicach:

 

I. Obręb: Piechowice-3:

1.    Niezabudowaną działkę nr 164/1 o pow. 104 m2 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości sąsiedniej działki nr 163 położonej przy ul. Leśnej nr 7.

2.    Niezabudowaną działkę nr 164/2 o pow. 43 m2 położoną przy ul. Brzozowej  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.  Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej działki nr 162.

 

II. Obręb:  Piechowice -8:

Niezabudowaną działkę nr 175/4 o pow. 18 m2 położoną przy ul. Nadrzecznej  z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.  Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej działki nr 527.

 

 

 

§ 2.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

 

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-12-06 10:24:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-12-06 10:24:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674