☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 88/2007

ZARZĄDZENIE  Nr   88/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 03 grudnia 2007 roku

 

 

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę nieruchomości stanowiącej własność Adama Ryszarda Piskozuba.

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 13.12.2001r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piechowice nr 101/XVI/2007 z dnia 29.11.2007r., zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 

Wyrażam zgodę na przejęcie przez Gminę Piechowice w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości będącej własnością Adama Ryszarda Piskozuba w granicach działki nr 182/1 (AM-1) o pow. 166m2, położonej w Piechowicach obręb: 7 przy ul. Śnieżnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr 48042, z przeznaczeniem na cele infrastruktury technicznej – budowę przepompowni ścieków.

 

 

§ 2.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

 

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-12-06 10:25:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-12-06 10:26:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674