☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 85/2007

ZARZADZENIE Nr 85/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 29 listopada 2007 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych gminy Piechowice.

 

 

 

            Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm/ oraz § 2 instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ustalonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku /Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 1 stycznia 2008 roku wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych gminy instrukcję kancelaryjną obowiązującą dla organów gmin i związków międzygminnych.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-12-07 12:07:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-12-07 12:08:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674