Zarządzenie nr 89/2007

ZARZĄDZENIE  Nr 89/2007

BURMISTRZA  MIASTA PIECHOWICE

z dnia 07 grudnia  2007 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. podatków

 

 

 

            Na podstawie art. 3 a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych  /tekst. jedn. Dz. U. z  2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./  oraz  § 2 ust. 1 i 2  zarządzenie Nr 54/2005 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 4 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Piechowice

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko Inspektora ds. organizacyjno -administracyjnych  w Urzędzie Miasta w Piechowicach  powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 

1. Alicja Pawnuk -  Skarbnika Miasta,

2. Aneta Nieroda – Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych,

3. Violetta Zackiewicz  -  Inspektor ds. Kadr,

4. Marcin Boratyński - Informatyk

 

 

 

§ 2

 

Sposób przeprowadzenia rekrutacji oraz zasady pracy komisji określa zarządzenie Nr 54/2005 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 4 października 2005 roku.

 

§ 3

 

Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.

 

                                                                         § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-12-24 16:41:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-12-24 16:42:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki