Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piechowice

Piechowice , dnia 2 czerwca 2008r.


RRGP 7333-Dwz-17/II/2007/2008

 

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) informuję, że po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wznowionego z urzędu postanowieniem Burmistrza Miasta Piechowice z dnia
11 grudnia 2007r., znak RRGP 7331 – Dwz/CP-17/1/1/2007,

została wydana w dniu 26 maja 2008r. decyzja Burmistrza Miasta Piechowice
Nr 17/ II/ 2008 stwierdzająca, że decyzja Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 14 listopada 2007r., Nr 17/2007 o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na instalacji dwóch nowych anten parabolicznych linii radiowej, na działce nr 324- Śnieżne Kotły, kod 49040, Obręb Michałowice, gmina Piechowice, została wydana z naruszeniem prawa.  


Na niniejszą decyzję stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Piechowice.


 Data podania obwieszczenia do publicznej wiadomości: 2 czerwca 2008r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2008-06-02 15:04:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2008-06-02 15:07:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki