Teren niezabudowany, Piechowice- Górzyniec.

A1. Teren niezabudowany, Piechowice – Górzyniec.


A1.1. Teren niezabudowany, Piechowice – Górzyniec, przy ul. Górnej.

· adres 58-573 Piechowice, ul. Górna

charakterystyka terenu

 • właściciel: gmina Piechowice 
 • działka nr 349/2 
 • powierzchnia działki 1387m2
 • otoczenie: istniejąca i projektowana jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa oraz tereny otwarte z przewaga zieleni niskiej,
 • połączenia komunikacyjne: 2,0 km od centrum miasta i 1,0km od drogi krajowej nr 3,
 • uzbrojenie terenu: droga asfaltowa, energia elektryczna, sieć wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna,
 • nieruchomość jest obciążona następującymi sieciami infrastruktury technicznej tj. gazową i energetyczną.

sposób zagospodarowania

 • plan zagospodarowania: pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego (symbol planu 2MN ),
 • charakter terenu: teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy.

sposób sprzedaży

 • sprzedaż na własność
 • sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego ustnego
 • cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) - 68.320,00 zł
 • minimalne postąpienie w przetargu 1% wartości działki
 • nabywca działki będzie dodatkowo obciążony kosztami postępowania w wysokości 2.219,00 zł. 

 

A1.2. Teren niezabudowany, Piechowice – Górzyniec, przy ul. Zawadzkiego

· adres 58-573 Piechowice, ul. Zawadzkiego

charakterystyka terenu

 • właściciel: gmina Piechowice 
 • działka nr 191/2 
 • powierzchnia działki 1327m2
 • otoczenie: istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa oraz projektowana zabudowa usługowa,
 • połączenia komunikacyjne: 1,5 km od centrum miasta i 1,5km od drogi krajowej nr 3,
 • uzbrojenie terenu: droga asfaltowa, energia elektryczna, sieć wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna,
 • dojazd do terenu nieruchomości jest utrudniony z uwagi na lokalizację słupa energetycznego – do przestawienia.

sposób zagospodarowania

 • plan zagospodarowania: pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego (symbol planu 3MN ),
 • charakter terenu: teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy.

sposób sprzedaży

 • sprzedaż na własność
 • sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego ustnego
 • cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) - 73.200,00 zł
 • minimalne postąpienie w przetargu 1% wartości działki
 • nabywca działki będzie dodatkowo obciążony kosztami postępowania w wysokości 1.332,70 zł.

 


A1.3. Teren niezabudowany, Piechowice – Górzyniec, przy ul. Modrzewiowa
· adres 58-573 Piechowice, ul. Modrzewiowa

charakterystyka terenu

 • właściciel: gmina Piechowice 
 • działka nr 207/10 
 • powierzchnia działki 1342m2
 • otoczenie: tereny leśne oraz istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa,
 • połączenia komunikacyjne: 1,7 km od centrum miasta i 2,0km od drogi krajowej nr 3,
 • uzbrojenie terenu: droga asfaltowa oraz na odcinku 60mb – gruntowa (nieurządzona), w ulicy Leśnej i częściowo Modrzewiowej następujące sieci infrastruktury technicznej tj.: energia elektryczna, sieć wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna.
 • dojazd do terenu nieruchomości jest utrudniony na odcinku 60mb.

sposób zagospodarowania

 • plan zagospodarowania: pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego (symbol planu 3MN ),
 • charakter terenu: teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy.

sposób sprzedaży

 • sprzedaż na własność
 • sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego ustnego
 • cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) - 97.600,00 zł
 • minimalne postąpienie w przetargu 1% wartości działki
 • nabywca działki będzie dodatkowo obciążony kosztami postępowania w wysokości 2.219,00 zł.
Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2008-08-26 11:29:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2010-12-08 13:42:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki