☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Sobota 20.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

26-09-2008 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Piechowice, dnia 26 września 2008 r.

RR-GP 7331-8/1/2008

 


ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zamierzenia obejmującego:

budowę linii kablowej 20kV L-184 relacji PT-18405 do PT-18416 do słupa nr 17 w Piechowicach; trasa linii kablowej 20 kV przebiega przez działki o numerach: 38,  39,  80/1 – w obrębie: 0007 Piechowice;  262/457,  94/2,  430,  431,  436/1,  437 w obrębie: 0008 Piechowice.
(likwidacja linii napowietrznej 20kV  L-184 od PT-18405 do słupa nr 17).

Z całością zgromadzonych materiałów w sprawie przedmiotowego wniosku można zapoznać się w Referacie Rozwoju w Urzędzie Miasta Piechowice przy ul. Żymierskiego 49 (pok. Nr 14), tel. /075/ 75 48 913,  -914.

Uwagi oraz wnioski w tej sprawie zainteresowani mogą składać w sekretariacie Urzędu miasta Piechowice, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.  

 

Otrzymują:
1.   Działający z upoważnienia Inwestora: Józef Rygiel, PROJEKTOWNIE SIECI
      ELEKTRYCZNYCH, ul. Ogińskiego 15/41,  58-506 Jelenia Góra
2.   Strony wg odrębnego wykazu
3.   a/a

 


__________
Sprawę prowadzi:
Elżbieta  Boszczyk
075 75-46-331

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2008-09-26 13:47:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2008-09-26 13:50:05)
 
 
ilość odwiedzin: 2839266

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X