☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 30.11.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sygnały alarmowe

SYGNAŁY ALARMOWE

 

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. z 2006 nr 191 poz.1415)

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Lp.

 

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

Sposób odwołania alarmów

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

1

 Alarm powietrzny

Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty.

Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub  innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1; w  przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny

dla ............

 Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu

 Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm powietrzn

dla .............

2

 Alarm o skażeniach

Przerywany modulowany dźwięk syreny

Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniach

........... (podać

rodzaj skażenia)

dla ..............

 Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta

 Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach

dla .............


TERŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

1

 Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie ......... około godz. ........ min. .........może nastąpić skażenie ............(podać rodzaj skażenia) w kierunku ............... (podać kierunek)

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...........

(rodzaj skażenia) dla ......

2

 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

 Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

3

 Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach .............

dla ..................

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2008-11-05 12:42:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2008-11-05 12:43:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674