☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Poniedziałek 27.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Miasta Piechowice

Uprzejmie zapraszam na XXXIII sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 roku o godzinie 15.00 w Piechowickim Ośrodku Kultury, z niżej proponowanym porządkiem obrad

1.Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2.Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.Wnioski i zapytania mieszkańców.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
A/ Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022
B/ Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Miejskiej Piechowice:
1.odczytanie projektu uchwały budżetowej;
2.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3.odczytanie opinii Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego;
4.przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta Piechowice do przedstawionych opinii  Komisji;
5.dyskusja nad projektem budżetu, autopoprawkami Burmistrza Miasta Piechowice oraz  zgłoszonymi poprawkami;
6.głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza Miasta Piechowice i zgłoszonymi poprawkami;
7.głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
C/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 143/XXX/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Piechowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
D/ Uchwała w sprawie Sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta Piechowice.
E/ Uchwała w sprawie podziału Gminy miejskiej Piechowice na obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
F/ Uchwała w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rady Miasta Piechowice
5.Przyjęcie protokołu XXXI i XXXII sesji Rady Miasta Piechowice.
6.Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
7.Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich
8.Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9.Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie obrad.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Polaczek
(2013-01-22 15:37:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Polaczek
(2013-01-22 15:45:50)
 
 
ilość odwiedzin: 2884199

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X