☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Sobota 25.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XXXVIII sesje Rady Miasta Piechowice w dniu 27 maja 2013 roku

PORZĄDEK OBRAD XXXVIII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA PIECHOWICE
    Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 maja 2013 roku (poniedziałek) godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice ul. Żymierskiego 49, XXXVIII zwyczajną sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski i zapytania mieszkańców.
4. Podjęcie uchwał w sprawie
   A/    zmian w budżecie Miasta Piechowice na 2013 rok
   B/ uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice
5. Informacja z działalności między sesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
6. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta
7. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący     
Rady Miasta Piechowice
/Daniel Potkański/     
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Polaczek
(2013-05-20 13:47:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Polaczek
(2013-05-20 13:58:20)
 
 
ilość odwiedzin: 2881184

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X