☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Poniedziałek 26.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od środków transportowych

Miejsce złożenia dokumentów
Referat Finansowy
Pokój nr 15, I piętro
Tel. 75-75-48-926
e-mail: ksiegowosc3@piechowice.pl

Godziny urzędowania
poniedziałek od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Wymagane dokumenty:
1. Kserokopia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego, świadectwa homologacji, wyciągu ze świadectwa homologacji lub karty pojazdu).
2. Wypełniony formularz deklaracji podatkowej.

 

Obowiązek składania deklaracji  
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 

Termin złożenia deklaracji

- do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Zapłata podatku

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

 

Numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 14 1020 5226 0000 6702 0463 4046

  

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późniejszymi zmianami).

 


Archiwalne wersje deklaracji- obowiązujące do 31 grudnia 2015r.


 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2014-01-14 14:02:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2017-01-11 14:57:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674