Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 20.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 273/95 o pow. 729m2

 Piechowice, dnia 12.08.2015r. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ustnym nieograniczonym

 
Burmistrz Miasta Piechowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Piechowicach. Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2015r. od godz. 900wsiedzibie Urzędu Miasta Piechowice przy ul. Żymierskiego nr 49 (na parterze pok. nr 4).
 
 1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice.
 2. Termin zabudowy (zagospodarowania) działek wynosi – pięć lat przy czym rozpoczęcie budowy, za które uważa się wylanie ław fundamentowych powinno nastąpić w terminie dwóch lat licząc od dnia podpisania umowy sprzedaży.
 3. Nabywcy działek ponoszą koszty umowy notarialnej oraz wpisu do księgi wieczystej.
 4. Forma własności – sprzedaż na własność.
 5. Przedmiotem przetargu będą następujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy:
   
 1. Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 273/95 o pow. 729m2, położona w Piechowicach, obręb: 0005 przy ul. Szymborskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00045244/7:
  • IV przetarg rozpocznie się o godz. 900,
  • przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego (symbol planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Południe 8MN),
  • cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) wynosi– 45.000,00zł.
 1. Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 273/96 o pow. 1065m2, położona w Piechowicach, obręb: 0005 przy ul. Szymborskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00045244/7:
  • II przetarg rozpocznie się o godz. 915,
  • przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego (symbol planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Południe 8MN),
  • cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) wynosi– 56.000,00zł,
  • nieruchomość jest obciążona istniejącym ciekiem wodnym. 
 1. Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 273/55 o pow. 841m2, położona w Piechowicach, obręb: 0005 przy ul. Prusa, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00045244/7:
  • VI przetarg rozpocznie się o godz. 930,
  • przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego (symbol planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Południe MN.2),
  • cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) wynosi– 48.339,00zł. 
 1. Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 273/69 o pow. 690m2, położona w Piechowicach, obręb: 0005, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00045244/7:
  • V przetarg rozpocznie się o godz. 945,
  • przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego (symbol planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Południe MN.1),
  • cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) wynosi– 41.943,00zł. 
 1. Nieruchomość niezabudowana w granicach działek nr 52/8 i 52/10 o łącznej pow. 2561m2, położona w Piechowicach, obręb: 0008 przy ul. Żymierskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00041968/0:
  • XIV przetarg rozpocznie się o godz. 1000,
  • przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego (symbol planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Południe Mi),
  • cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) została obniżona do XIV przetargu o 40% i wynosi– 60.480,00zł,
  • nieruchomość jest obciążona siecią infrastruktury technicznej linią energetyczną - kablową. 
 1. Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 349/2 o pow. 1387m2, położona w Piechowicach, obręb: 0003 (Górzyniec) przy ul. Górnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00053112/2:
  • XVII przetarg rozpocznie się o godz. 1015,
  • przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego (symbol planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Górzyniec w Piechowicach 2MN),
  • cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) wynosi– 68.320,00zł,
  • nieruchomość obciążona jest następującymi sieciami infrastruktury technicznej: gazową i energetyczną. 
 1. Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 207/10 o pow. 1342m2, położona w Piechowicach, obręb: 0003 (Górzyniec) przy ul. Modrzewiowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00065475/1:
  • XVII przetarg rozpocznie się o godz. 1030.
  • przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego (symbol planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Górzyniec w Piechowicach 3MN),
  • cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) wynosi– 97.600,00zł. 
 1. Nieruchomość niezabudowana działka nr 364/3 pow. 1264m2, położona w Piechowicach, obręb: 0007 (Michałowice) przy ul. Kolonijnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00039073/2:
 • XVII przetarg rozpocznie się o godz. 1045.
 • przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego (symbol planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Michałowice w Piechowicach 5MN),
  • cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) wynosi– 101.260,00 zł,
  • nieruchomość położona jest na terenie obszarów Natura 2000 tj.:
- obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) nr PLB020007 – KARKONOSZE,
- specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) nr PLH020006 – Karkonosze. 
 1. Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 52/11 o pow. 1187m2, położona w Piechowicach, obręb: 0008 przy ul. Sudeckiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00041968/0:
  • XIV przetarg rozpocznie się o godz. 1100.
  • przeznaczona na cele rekreacyjne bez obowiązku zabudowy
  • w planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice-Południe w Piechowicach działka położona jest na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej (symbol planu Mi),
  • cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) została obniżona do XIV przetargu o 40% i wynosi – 22.740,00zł,
  • na terenie działki występuje drzewo wskazane do ochrony. 
 1. Nieruchomość niezabudowana w granicach działek nr 46/5 i 52/9 o łącznej pow. 2382m2, położona w Piechowicach, obręb: 0008 przy ul. Zielonej, dla których w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzone są księgi wieczyste nr JG1J/00051876/1 i JG1J/00041968/0:
  • VII przetarg rozpocznie się o godz. 1115.
  • przeznaczona na cele mieszkaniowe bez obowiązku zabudowy,
  • w planie zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice-Południe w Piechowicach działki położone są na terenie przeznaczonym na cele projektowanej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej (symbol planu MN),
  • cena wywoławcza działek (powiększona o kwotę podatku VAT) została obniżona do VII przetargu o 30% i wynosi – 61.475,40zł,
  • nieruchomość jest obciążona:
- istniejącym ciekiem wodnym oznaczonym na mapie ewidencji gruntów jako rów – symbol użytku „W”,
- istniejącym ciekiem wodnym od przepustu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2649D ul. Sudeckiej do wyżej opisanego rowu oznaczonego użytkiem „W”. 
 1. Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr 46/4 o pow. 1080m2, położona w Piechowicach, obręb: 0008 przy ul. Zielonej, dla których w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00051876/1:
  • VII przetarg rozpocznie się o godz. 1130.
  • przeznaczona na cele mieszkaniowe bez obowiązku zabudowy,
  • w planie zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice-Południe w Piechowicach działka położona jest na terenie przeznaczonym na cele projektowanej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej (symbol planu MN),
  • cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT) została obniżona do VII przetargu o 20% i wynosi – 33.456,00zł,
  • nieruchomość jest obciążona istniejącym ciekiem wodnym oznaczonym na mapie ewidencji gruntów jako rów – symbol użytku „W”. 
 1. Nieruchomość niezabudowaną w granicach działek nr 36/1 i 35 o łącznej pow. 4865m2, położoną w Piechowicach, obręb: 0004 przy ul. Piastowskiej (bezpośrednio przy drodze krajowej nr 3), dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzone są księgi wieczyste nr JG1J/00070693/3 i JG1J/00084452/3:
  • XVII przetarg rozpocznie się o godz. 1145,
  • przeznaczona na cele zabudowy usługowej (symbol planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piastowskiej w Piechowicach Uz.1),
  • cena wywoławcza działek (powiększona o kwotę podatku VAT) wynosi– 297.680,00zł,
  • nabywca nieruchomości będzie zobowiązany od ustanowienia służebności gruntu na rzecz każdoczesnego właściciela istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej o przekroju Ø250,
  • przez teren nieruchomości przebiega linia energetyczna. 
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. Nr 167 poz.1758 z 27.07.2004r. z późn. zm.).
 2. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić w terminie do dnia 18.09.2015r. na konto Urzędu Miasta Piechowice PKO BP SA O/Jelenia Góra nr 57 1020 2137 0000 9102 0147 6241.
 3. Przed otwarciem przetargu należy przedstawić komisji przetargowej dowody wpłaty wadium oraz dowód osobisty lub paszport.
 4. Minimalne postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej działki, po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej należności, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zostanie zwrócone.
 6. Po wygraniu przetargu nabywca zobowiązany jest wpłacić pozostałą kwotę wraz kosztami postępowania, w terminie14-tu dni licząc od dnia podpisania protokołu z przetargu. Niedotrzymanie terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni się niebyłym.
 7. W przypadku rezygnacji z kupna nieruchomości (po wygraniu przetargu) wadium przepada.
 8. Przetarg odbędzie się w formie licytacji ustnej.
 9. Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony protokół.
 10. Ustala się miesięczny termin podpisania aktu notarialnego.
 11. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w terminie do dnia 22.09.2015r. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Piechowice oraz zostanie opublikowane w prasie lokalnej.
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2015-08-12 12:52:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2015-08-12 12:55:00)
 
 
ilość odwiedzin: 2463622

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X