☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Miasta Piechowice

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zmianami) zwołuję na dzień 28 stycznia 2016  roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach, XVIII sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

A. przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2016-2020
B. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015 – 2026
C. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Piechowice Nr 104/XVI/2015  z dnia 3 grudnia 2015r.  w sprawie opłaty miejscowej
D. określenia opłaty prolongacyjnej
E. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku

4. Wnioski i zapytania mieszkańców.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.
6. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta.
7. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.



Przewodniczący Rady Miasta Piechowice
Paweł Zackiewicz                

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2016-01-22 19:49:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2016-01-22 19:51:50)
 
 
ilość odwiedzin: 2914774

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X