☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 28.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XIX sesję Rady Miasta Piechowice

 

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zmianami) zwołuję na dzień 25 lutego 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach, XIX sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta

 2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.

 3. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowic.

 4. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Miejskiej Piechowice

 2. zmiany uchwały Nr 107/XVII/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Piechowice w latach 2016-2020”

 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice

 4. zgody na nabycie przez Gminę Miejską Piechowice nieruchomości działki nr 158/2

 5. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Piechowice

 1. Wnioski i zapytania mieszkańców.

 2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta.

 3. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.

 4. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 5. Sprawy różne.

 6. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Paweł Zackiewicz    

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2016-02-19 15:26:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2016-02-19 15:27:12)
 
 
ilość odwiedzin: 3389028

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X