☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 30.11.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
10-04-2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piechowice element menu 2020-12-28 13:02:32 MODYFIKACJA
28-12-2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego. element menu 2020-12-28 13:02:32 MODYFIKACJA
20-03-2020 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim element menu 2020-12-28 13:02:32 MODYFIKACJA
28-12-2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego. element menu 2020-12-28 13:02:31 MODYFIKACJA
19-03-2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piechowice element menu 2020-12-28 13:02:31 MODYFIKACJA
28-12-2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego. element menu 2020-12-28 13:02:31 MODYFIKACJA
26-02-2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piechowice w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych element menu 2020-12-28 13:02:31 MODYFIKACJA
28-12-2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego. element menu 2020-12-28 13:02:31 MODYFIKACJA
07-11-2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piechowice o wyłożeniu do publicznego wglkądu projektu MPZP dla centrum Miasta Piechowice element menu 2020-12-28 13:02:31 MODYFIKACJA
28-12-2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego. element menu 2020-12-28 13:02:31 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego element menu 2020-12-28 13:02:31 MODYFIKACJA
28-12-2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego. element menu 2020-12-28 13:02:31 MODYFIKACJA
19-09-2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piechowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 36/1 oraz działki nr 166/3 obręb 0007 miasta Piechowice - etap II ? działka nr 166/3 element menu 2020-12-28 13:02:31 MODYFIKACJA
28-12-2020 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego. element menu 2020-12-28 13:02:31 MODYFIKACJA
26-07-2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piechowice w sprawie przygotowania do opracowania MPZP dla centrum miasta Piechowice element menu 2020-12-28 13:02:31 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 23674